Ons doel

De Nederlandse Vereniging van Leidekkers werd in 1997 opgericht om het leidekkersvak voor de toekomst te behouden. Door met elkaar de hoge kwaliteitsstandaard te bepalen die leisteen verdient. Dit natuurproduct vraagt om geschoolde handwerkvaardigheid, bouwkundige inzichten en kennis van verwerkingstechnieken. Toetsing en erkenning door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een vereiste voor toetreding tot de leidekkersvereniging. De leden werken zorgvuldig volgens de geldende  uitvoeringsrichtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

Het ambacht omhelst het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden op historische en monumentale gebouwen. Onze leden passen echter leiwerk eveneens als dakbedekking of gevelbekleding toe bij nieuwbouw. Leiwerk is specialistisch werk.

De vereniging stelt zich tevens ten doel om gezamenlijk kennis en uitvoeringsvaardigheid van het ambacht op het vereiste hoge peil te houden. De krachten worden gebundeld om ook de jeugd te betrekken bij de kracht en schoonheid van een natuurproduct.

Lood, koper en zink behoren eveneens tot het ambachtsveld van de betrokken leidekkersbedrijven.