Lid worden

Toelatingscriteria

De onderneming dient:

  • ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Als bewijs daarvan dient een uittreksel Kamer van Koophandel overlegd te worden;
  • aantoonbaar vaktechnische kennis in huis te hebben op het gebied van leiwerk;
  • zelf minimaal VCA* gecertificeerd te zijn of dient aan te kunnen tonen er mee bezig te zijn zodat de VCA* certificering binnen 1 jaar gerealiseerd wordt. Lukt dit niet dan kan de onderneming niet langer lid zijn van de vereniging;
  • aan te kunnen tonen te hebben voldaan aan haar verplichtingen volgens W.K.A. de statuten van de Vereniging na te leven.

VCA certificering

Indien de onderneming VCA gecertificeerd is en gecertificeerd is tegen de BRL 4000 Onderhoud en Restauratie Monumenten en de URL 4010 Historisch Leidak, dan kan de onderneming direct volwaardig lid worden van de NVVL. Middels een eenmalig bedrijfsbezoek van de NVVL volgt nadere kennismaking.

Niet gecertificeerde onderneming

Indien de onderneming nog niet gecertificeerd is tegen de BRL 4000 Onderhoud en Restauratie Monumenten en de URL 4010 Historisch Leidak, dan dient tijdens een bezoek van de toetsingscommissie te worden aangetoond dat:

  • de onderneming voor een periode van tenminste 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag werkzaam is geweest op diverse kleine of grotere projecten met leien;
  • de onderneming met regelmaat werk op monumentale gebouwen heeft uitgevoerd;
  • de onderneming leiwerk heeft uitgevoerd met minimaal 50% eigen leidekkers, aantoonbaar door mandagen registers;
  • de onderneming over voldoende eigen capaciteit beschikt om een middelgroot project met leiwerk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het bedrijf voldoet aan deze eis wanneer de personeelscapaciteit zo groot is dat tenminste drie personen op één project kunnen worden ingezet;

Voldoet de onderneming aan bovenstaande criteria, dan is de onderneming bij toelating één jaar aspirant lid. In deze periode heeft het bedrijf de tijd om haar certificering te halen tegen de BRL 4000 Onderhoud en Restauratie Monumenten en de URL 4010 Historisch Leidak. Na het behalen van het certificaat moet het bedrijf er rekening mee houden dat het met regelmaat gecontroleerd zal worden door de certificerende instelling.

Contributie

De contributie van het NVVL lidmaatschap bedraagt € 1000,- per jaar.

Voor aspirant-leden geldt dat er aan de door de toetsingscommissie uit te voeren toelatingstoetsing kosten zijn verbonden. Deze kosten bedragen € 300,- bij vooruitbetaling.