Klei naar lei

Van klei naar lei. Leisteen ontstaat door pressie en kristallisatie van mineralen diep in de aardkorst. Een natuurlijk proces van zeer lange tijd en hoge temperaturen. Door aardverschuivingen kwamen afzettingen van leisteen aan het licht. De gelaagdheid daagde onze vroege voorouders al uit om het gesteente te winnen en in te zetten voor onder meer dakbedekking. Tot op de dag van vandaag worden leien afgespleten tot geschikt materiaal voor ons ambacht: leidekken.

Kennis en kunde

Leien worden gewonnen in onder meer Duitse, Spaanse en Engelse groeven, maar het gesteente komt op veel meer plekken in de wereld voor. De plaats van herkomst bepaalt de kwaliteit, eigenschappen, uiterlijk en verwerkbaarheid van het materiaal. De levensduur op het dak varieert gemiddeld van 60 tot 80 jaar, met uitschieters naar 100 jaar. Afhankelijk van het soort gesteente, de ligging en helling van het dakvlak. Ook de correcte verwerking van de leien beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van het dak.

De leden van de vereniging hebben de ervaring en kennis die benodigd is om het juiste materiaal op de correcte wijze toe te passen, zodat de kwaliteit en het unieke uiterlijk van natuurleien ten volle wordt benut! Het vroegtijdig betrekken van een leidekker van de vereniging voor advies of als partner in het proces van restaureren, renoveren of nieuwbouw leiwerk, garandeert een aanpak die het mooie materiaal verdient!

Kwaliteit

Onze leden werken volgens de uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) en zijn hiervoor gecertificeerd door Ikob-bkb.

In de URL’s staan de uitgebreide verwerkingsrichtlijnen en detailleringen omschreven voor de juiste uitvoering van leiwerk (URL 4010) en metalen dakbedekkingen en goten (URL 4011) op monumenten. Iedere stap is doordacht en leidt meetbaar en navolgbaar tot een kwalitatief goed dak.

De uitvoeringsrichtlijnen worden uitgegeven door de Stichting ERM en zijn vinden op de website van het ERM.