Over ons

Het ambachtelijke leidekken dreigde enkele decennia geleden verloren te gaan. Het vak dat eeuwenlang, veelal van vader op zoon, in de praktijk werd overgebracht. Om het tij te keren bundelden leidekkers krachten, kennis en kunde.

Deze specialisten hebben allen hun sporen verdiend binnen de bouw, renovatie en restauratie. Gezamenlijk richtten zij de Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL) op. Deze website eert het ambacht en de vakmensen.

Met behulp van een modern medium een oud ambacht over het voetlicht brengen bij bedenkers en beslissers. Leidekken, inclusief de disciplines lood, zink en koper, verdient die aandacht.

Wat doet de NVVL voor u?

  • Wij bundelen krachten, kennis en kunde omtrent het ambacht.
  • Beslissers binnen bouw- en renovatiewerken vinden in onze leden hun partner.
  • Gezamenlijk staan wij voor de hoge kwaliteitsgraad van onze leden.
  • Op beurzen, evenementen en symposia brengen wij het vak aan de m/v.
  • Samen zijn wij overtuigd dat leidekken historie én toekomst heeft!

Het bestuur

Olle de Graaf

Voorzitter

Math Kunnen

Penningmeester

Chris Pronk

Lid

Marloes Tiegelaar

Secretaris

info@leidekkersvereniging.nl

telefoon 033 4659465 | mobiel 06 36453737

Partners