Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL)

Missie

Het ambachtelijke leidekken dreigde verloren te gaan. Het vak dat eeuwenlang, veelal van vader op zoon, in de praktijk op de volgende generatie werd overgebracht. Om het tij te keren bundelden leidekkers krachten, kennis en kunde.
Lees meer

Materiaal

Van klei naar lei. Diep in de aardkorst produceert de natuur leisteen. Een duurzaam materiaal dat gewonnen wordt in leigroeven en gebruikt in nieuwbouw en restauratie. De verwerking van leisteen gebeurt nog steeds op ambachtelijke wijze.
Lees meer

Mensen

Het vak leidekker moet breed onder de aandacht van de nieuwe generatie worden gebracht en gehouden om ook in de toekomst vacatures te kunnen invullen. Dit mooie ambacht met de lange historie verdient een minstens zo brede toekomst.
Lees meer

Waar we voor staan

Kwaliteit

Leiwerk vergt specifieke kennis en kunde. De grote diversiteit in toepassingen, dekkingen en leisoorten vraagt om vroegtijdige input van deskundigen. Onze leden zijn verplicht te werken volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Stichting ERM.

Kennis

Materiaalkeuze en toepassing zijn van essentieel belang bij de verwerking van leien. Dit bepaalt de kwaliteit en daarmee levensduur waarbij het unieke uiterlijk van natuurleien ten volle wordt benut. Onze leden geven graag en goed gedegen advies.

Kunde

Zowel bij nieuwbouw als monumenten en onderhoudswerkzaamheden wordt leiwerk veelal ondersteund met lood-, zink- en koperwerk. Onze leidekkers verwerken deze historische metalen tot een fraai aanzicht met een lange levensduur.

Technische vragen of lid worden?

Neem gerust contact op met ons secretariaat. Dan wordt u snel en accuraat naar de juiste informatie geleid. Ook voor architecten, aannemers en beheerders.